องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว ยินดีต้อนรับ (Welcome to Chiang Dao Subdistrict Administrative Organization)
 ข้อมูล อบต.

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว

นายสมบัติ ประธานราษฎร์ - นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว

นายสมบัติ ประธานราษฎร์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว

msgสายตรงนายก

hornข่าวกิจกรรม

่โครงการอบรมเพื่อส่งเสริมพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนและวินัยทางราชการ

  • วันที่ 12 มี.ค. 2567
  • อ่าน 146 ครั้ง

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2567 คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว ได้เข้าร่วมโครงการอบรมเพื่อส่งเสริมพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนและวินัยทางราชการ ณ ริมดอยรีสอร์ท ตำบลเมืองงาย อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาวมีความรู้เรื่องวินัยและการรักษาวินัย ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม ป้องกันการทุจริตไม่ให้เกิดขึ้นในหน่วยงาน

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: