องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว ยินดีต้อนรับ (Welcome to Chiang Dao Subdistrict Administrative Organization)
 ข้อมูล อบต.

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว

นายนิวัตร จำปี - นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว

นายนิวัตร จำปี

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว

msgสายตรงนายก

รายงานกำกับติดตามรอบ 6 เดือน

เลือกหัวข้อย่อย

รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน (ต.ค. 63 - มี.ค. 64)

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ครั้ง ดาวน์โหลด
1 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการใช้จ่าย ปี 64 1.51 MB. 12

แชร์ให้เพื่อน: