องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว ยินดีต้อนรับ
 ข้อมูล อบต.

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว

นายนิวัตร จำปี - นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว

นายนิวัตร จำปี

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว

msgสายตรงนายก

แผนอัตรากำลัง

เลือกหัวข้อย่อย

แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2561-2563) ปรับปรุงครั้งที่ 2

แชร์ให้เพื่อน: