องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว ยินดีต้อนรับ (Welcome to Chiang Dao Subdistrict Administrative Organization)
 ข้อมูล อบต.

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว

นายสมบัติ ประธานราษฎร์ - นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว

นายสมบัติ ประธานราษฎร์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว

msgสายตรงนายก

แผนอัตรากำลัง

เลือกหัวข้อย่อย

แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2564 - 2566 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1)

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ครั้ง ดาวน์โหลด
1 แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2564 - 2566 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1) 4.17 MB. 285

แชร์ให้เพื่อน: