องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว ยินดีต้อนรับ (Welcome to Chiang Dao Subdistrict Administrative Organization)
 ข้อมูล อบต.

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว

นายสมบัติ ประธานราษฎร์ - นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว

นายสมบัติ ประธานราษฎร์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว

msgสายตรงนายก

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ

เลือกหัวข้อย่อย

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ​

วันที่ 11 กรกฎาคม 2566
นายศรัญญู วิชัยรัตน์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว
พร้อมด้วยคณะทำงาน อพ.สธ.-อบต.เชียงดาว และเจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ ลงพื้นที่สวนป่า โรงเรียนเชียงดาววิทยาคมเพื่อติดตั้งป้ายพื้นที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

แชร์ให้เพื่อน: