องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว ยินดีต้อนรับ (Welcome to Chiang Dao Subdistrict Administrative Organization)
 ข้อมูล อบต.

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว

นายนิวัตร จำปี - นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว

นายนิวัตร จำปี

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว

msgสายตรงนายก

รายรับ-รายจ่ายประจำเดือน

งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำเดือน

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ครั้ง ดาวน์โหลด
1 งบแสดงฐานะทางการเงินเดือน มกราคม 2563 492 KB. 17
2 งบแสดงฐานะทางการเงินเดือน กุมภาพันธ์ 2563 1.33 MB. 29
3 งบแสดงฐานะทางการเงินเดือน มีนาคม 2563 949 KB. 13
4 รายงานข้อมูลการรับ การเบิกจ่ายตามงบประมาณ และเงินอุดหนุนทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 318 KB. 19
5 งบแสดงฐานะทางการเงินเดือน กันยายน 2563 388 KB. 13
6 งบแสดงฐานะทางการเงินเดือน ตุลาคม 2563 306 KB. 10
7 งบแสดงฐานะทางการเงินเดือน พฤศจิกายน 2563 460 KB. 10
8 งบแสดงฐานะทางการเงินเดือน ธันวาคม 2563 346 KB. 14
9 งบแสดงฐานะทางการเงินเดือน มกราคม 2564 400 KB. 14
10 งบแสดงฐานะทางการเงินเดือน กุมภาพันธ์ 2564 396 KB. 18
11 งบแสดงฐานะทางการเงินเดือน มีนาคม 2564 3.76 MB. 9
12 งบแสดงฐานะทางการเงินเดือน เมษายน 2564 393 KB. 3
13 งบแสดงฐานะทางการเงินเดือน พฤษภาคม 2564 399 KB. 4
14 งบแสดงฐานะทางการเงินเดือน มิถุนายน 2564 415 KB. 3

แชร์ให้เพื่อน: