องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว ยินดีต้อนรับ (Welcome to Chiang Dao Subdistrict Administrative Organization)
 ข้อมูล อบต.

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว

นายสมบัติ ประธานราษฎร์ - นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว

นายสมบัติ ประธานราษฎร์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว

msgสายตรงนายก

รายรับ-รายจ่ายประจำเดือน

งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำเดือน

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ครั้ง ดาวน์โหลด
1 งบแสดงฐานะทางการเงินเดือน มกราคม 2563 492 KB. 47
2 งบแสดงฐานะทางการเงินเดือน กุมภาพันธ์ 2563 1.33 MB. 63
3 งบแสดงฐานะทางการเงินเดือน มีนาคม 2563 949 KB. 27
4 รายงานข้อมูลการรับ การเบิกจ่ายตามงบประมาณ และเงินอุดหนุนทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 318 KB. 38
5 งบแสดงฐานะทางการเงินเดือน กันยายน 2563 388 KB. 29
6 งบแสดงฐานะทางการเงินเดือน ตุลาคม 2563 306 KB. 30
7 งบแสดงฐานะทางการเงินเดือน พฤศจิกายน 2563 460 KB. 31
8 งบแสดงฐานะทางการเงินเดือน ธันวาคม 2563 346 KB. 32
9 งบแสดงฐานะทางการเงินเดือน มกราคม 2564 400 KB. 29
10 งบแสดงฐานะทางการเงินเดือน กุมภาพันธ์ 2564 396 KB. 43
11 งบแสดงฐานะทางการเงินเดือน มีนาคม 2564 3.76 MB. 27
12 งบแสดงฐานะทางการเงินเดือน เมษายน 2564 393 KB. 16
13 งบแสดงฐานะทางการเงินเดือน พฤษภาคม 2564 399 KB. 23
14 งบแสดงฐานะทางการเงินเดือน มิถุนายน 2564 415 KB. 23

แชร์ให้เพื่อน: