องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว ยินดีต้อนรับ (Welcome to Chiang Dao Subdistrict Administrative Organization)
 ข้อมูล อบต.

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว

นายสมบัติ ประธานราษฎร์ - นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว

นายสมบัติ ประธานราษฎร์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว

msgสายตรงนายก

markerติดต่อ อบต.

แผนที่ตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

ที่อยู่ติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว

408 หมู่ 8 ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 50170


เบอร์โทรศัพท์: 053-455552

โทรสาร : 053-455552 ต่อ 106

อีเมล: local.orgchiangdao@gmail.com

แบบฟอร์มการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน