องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว ยินดีต้อนรับ (Welcome to Chiang Dao Subdistrict Administrative Organization)
 ข้อมูล อบต.

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว

นายสมบัติ ประธานราษฎร์ - นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว

นายสมบัติ ประธานราษฎร์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว

msgสายตรงนายก

ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ/ผู้พิการ

เลือกหัวข้อย่อย

ฐานข้อมูลผู้สูงอายุและผู้พิการของตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 กันยายน 2566

รายการเอกสารดาวน์โหลด

แชร์ให้เพื่อน: