องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว ยินดีต้อนรับ (Welcome to Chiang Dao Subdistrict Administrative Organization)
 ข้อมูล อบต.

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว

นายสมบัติ ประธานราษฎร์ - นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว

นายสมบัติ ประธานราษฎร์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว

msgสายตรงนายก

ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ/ผู้พิการ

ฐานข้อมูลผู้สูงอายุของตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ครั้ง ดาวน์โหลด
1 ฐานข้อมูลผู้สูงอายุของตำบลเชียงดาว ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 246 KB. 52

แชร์ให้เพื่อน: