องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว ยินดีต้อนรับ (Welcome to Chiang Dao Subdistrict Administrative Organization)
 ข้อมูล อบต.

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว

นายสมบัติ ประธานราษฎร์ - นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว

นายสมบัติ ประธานราษฎร์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว

msgสายตรงนายก

ประวัติความเป็นมา

ความเป็นมาขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว

ความเป็นมาขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว ยกฐานะจากสภาตำบลเชียงดาว เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2539 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล ปัจจุบันตั้งอยู่ที่ 408 หมู่ที่ 8 ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

แชร์ให้เพื่อน: