องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว ยินดีต้อนรับ (Welcome to Chiang Dao Subdistrict Administrative Organization)
 ข้อมูล อบต.

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว

นายสมบัติ ประธานราษฎร์ - นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว

นายสมบัติ ประธานราษฎร์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว

msgสายตรงนายก

hornข่าวกิจกรรม

กิจกรรมปฏิญาณตนและแสดงออกทางสัญลักษณ์ "อบต.เชียงดาว ไม่ทนต่อการทุจริต" ประจำปี 2567

  • วันที่ 13 มี.ค. 2567
  • อ่าน 114 ครั้ง

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2566 นายสมบัติ ประธานราษฎร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว นำคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว ปฏิญาณตนและแสดงออกทางสัญลักษณ์เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตและร่วมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ไม่ทนต่อการทุจริต คอร์รัปชั่น ในการประกาศเจตจำนงการบริหารงานและการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นธรรมและ โปร่งใส มีธรรมาภิบาล ตามหลักบริหารราชการแผ่นดิน รวมถึงการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกระดับที่จะปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต และไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: