องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว ยินดีต้อนรับ
 ข้อมูล อบต.

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว

นายนิวัตร จำปี - นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว

นายนิวัตร จำปี

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว

msgสายตรงนายก

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียนการทุจริต หรือเสนอแนะ

เลือกหัวข้อย่อย

การจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียนการทุจริต หรือเสนอแนะ

แชร์ให้เพื่อน: