องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว ยินดีต้อนรับ (Welcome to Chiang Dao Subdistrict Administrative Organization)
 ข้อมูล อบต.

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว

นายนิวัตร จำปี - นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว

นายนิวัตร จำปี

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว

msgสายตรงนายก

รายงานอื่นๆ

เลือกหัวข้อย่อย

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี2564 รอบ 6 เดือน

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ครั้ง ดาวน์โหลด
1 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี2564 รอบ 6 เดือน 1.01 MB. 17

แชร์ให้เพื่อน: