องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว ยินดีต้อนรับ (Welcome to Chiang Dao Subdistrict Administrative Organization)
 ข้อมูล อบต.

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว

นายนิวัตร จำปี - นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว

นายนิวัตร จำปี

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว

msgสายตรงนายก

คุยกับนายกเทศมนตรี

นายนิวัตร จำปี - นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว

นายนิวัตร จำปี

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว

ประวัติ
ภูมิลำเนา 247 หมู่ 2 ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 50170
โทร. 081-9611667

การศึกษา
• ทษบ. (พืชศาสตร์) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ พ.ศ. 2530
• ศศ.บ. (พัฒนาชุมชน) มหาวิทยาลัยราชภัฎ เชียงใหม่ พ.ศ. 2543
• รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2555

ประวัติการทำงาน
• ผู้ใหญ่บ้าน บ้านดอน หมู่ 2 ต.เชียงดาว 2 สมัย (พ.ศ. 2538-2547)
• กรรมการบริหาร อบต.เชียงดาว (พ.ศ. 2540-2541)
• ประธานสภา อบต.เชียงดาว พ.ศ. 2542
• คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอน
• คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม
• ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนศีลรวี
• นายก อบต.เชียงดาว 3 สมัย (พ.ศ. 2547-2559
• ปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่ง คสช. ที่ 1/2557 – ปัจจุบัน

ประกาศเกียรติคุณ
• รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เหรียญเงินมงกุฎไทย ร.ง.ม. พ.ศ. 2545
• รางวัลผู้ใหญ่บ้านดีเด่น ชั้น 2 กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2546
• รางวัลการบริหารจัดการที่ดี กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2548
• รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เหรียญทองช้างเผือก ร.ท.ช. พ.ศ. 2554
• รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เบญจมภรณ์มงกุฎใหม่ บ.ม. พ.ศ. 2560


หัวข้อกระทู้ ผู้ตั้งกระทู้ วันที่ต้ังกระทู้ อ่าน/ตอบ

ตั้งกระทู้ใหม่

กฎกติกาการตั้งกระทู้และแสดงความคิดเห็น

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว ขอความร่วมมือทุกท่านโปรดงดเว้นการใช้ข้อความที่มีลักษณะหรือเจตนาดังต่อไปนี้

  • 1. ข้อความอันเป็นการวิพากษ์วิจารณ์ สถาบันพระมหากษัตริย์ และราชวงศ์
  • 2. ข้อความคำหยาบคาย ลามก อนาจาร ทะลึ่ง เกินที่สุภาพชนทั่วไปจะรับได้ (ถ้าข้อคิดเห็นของท่านมีเหตุผล น่าสนใจ แต่มีบางคำไม่เหมาะสมแฝงอยู่ ก็จะโดนลบทิ้งเช่นกัน)
  • 3. ข้อความที่มีเจตนาใส่ร้าย-ใส่ความ บุคคลอื่นอย่างชัดแจ้ง และไร้เหตุผลรองรับ
  • 4. ข้อความท้าทาย ชักชวน โดยมีเจตนาก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาท หรือความวุ่นวายขึ้น
  • 5. ข้อความกล่าวโจมตี หรือวิพากษ์วิจารณ์ในทางเสียหายต่อ ศาสนา หรือคำสอนต่างๆ
  • 6. ชื่อ / นามแฝงอันเป็นชื่อจริงของผู้อื่น โดยมีเจตนาทำให้สาธารณะชนเข้าใจผิด และเจ้าของชื่อผู้นั้นได้รับความเสียหาย หรือเสื่อมเสียชื่อเสียง
  • 7. ข้อความที่พิมพ์ซ้ำๆ ติดกันจำนวนมาก ทำให้หน้าเว็บไม่เป็นระเบียบ
  • 8. ข้อความที่พิมพ์ข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่น เช่น ชื่อจริง เบอร์โทร อีเมลหรือเบอร์โทรศัพท์ โดยมีเจตนากลั่นแกล้งให้เกิดความเสียหาย
  • 9. ข้อความโฆษณาชวนเชื่อทุกกรณี ไม่ว่าจะเป็นโฆษณาเว็บ, สินค้า, บริการ, กลวิธีการหารายได้ทั้งหลาย

หากมีการตรวจพบข้อความดังกล่าวข้างต้น เจ้าหน้าที่ขอสงวนสิทธิ์ในการลบข้อมูลออกจากระบบ โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อผู้ตั้งกระทู้หรือแสดงความคิดเห็นนั้น

>