องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว ยินดีต้อนรับ (Welcome to Chiang Dao Subdistrict Administrative Organization)
 ข้อมูล อบต.

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว

นายนิวัตร จำปี - นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว

นายนิวัตร จำปี

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว

msgสายตรงนายก

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

เลือกหัวข้อย่อย

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว ประจำปีงบประมาณ 2562

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ครั้ง ดาวน์โหลด
1 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2562 1.91 MB. 6

แชร์ให้เพื่อน: