องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว ยินดีต้อนรับ (Welcome to Chiang Dao Subdistrict Administrative Organization)
 ข้อมูล อบต.

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว

นายนิวัตร จำปี - นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว

นายนิวัตร จำปี

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว

msgสายตรงนายก

structureคณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

นายนิวัตร จำปี

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว
เบอร์โทร 081-9611667

นายประจักร์ บุญเรือง

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว
เบอร์โทร 081-9601574

ว่าที่ร้อยตรีหญิงอรพรรณ จันตาเรือง

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว
เบอร์โทร 085-7223331

นาวสาวอัมพวา อินไชย

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว


แชร์ให้เพื่อน: