องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว ยินดีต้อนรับ (Welcome to Chiang Dao Subdistrict Administrative Organization)
 ข้อมูล อบต.

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว

นายสมบัติ ประธานราษฎร์ - นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว

นายสมบัติ ประธานราษฎร์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว

msgสายตรงนายก

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

เลือกหัวข้อย่อย

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวกับสินบน ประจำปี พ.ศ. 2567

รายการเอกสารดาวน์โหลด

แชร์ให้เพื่อน: