องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว ยินดีต้อนรับ (Welcome to Chiang Dao Subdistrict Administrative Organization)
 ข้อมูล อบต.

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว

นายสมบัติ ประธานราษฎร์ - นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว

นายสมบัติ ประธานราษฎร์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว

msgสายตรงนายก

ขั้นตอนการชำระภาษี

เลือกหัวข้อย่อย

ประกาศภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2567

เอกสารราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลุกสร้าง -> https://drive.google.com/drive/folders/12ADC3iCEOfVAFevkWabQm1zJQ5JO1h_o?usp=drive_link

แชร์ให้เพื่อน: