องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว ยินดีต้อนรับ (Welcome to Chiang Dao Subdistrict Administrative Organization)
 ข้อมูล อบต.

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว

นายสมบัติ ประธานราษฎร์ - นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว

นายสมบัติ ประธานราษฎร์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว

msgสายตรงนายก

hornข่าวประชาสัมพันธ์

เตือนภัย พายุ โนรู

วันที่ 28 ก.ย. 2565

10 ครั้ง

10 วิธี รักษาสิ่งแวดล้อม

วันที่ 30 ส.ค. 2565

13 ครั้ง