องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว ยินดีต้อนรับ
 ข้อมูล อบต.

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว

นายนิวัตร จำปี - นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว

นายนิวัตร จำปี

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว

msgสายตรงนายก

รายงานการประชุมสภา

เลือกหัวข้อย่อย

รายงานการประชุมสภา ประจำปี 2562

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ครั้ง ดาวน์โหลด
1 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 315 KB. 1
2 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 313 KB. 1
3 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 275 KB. 2
4 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 446 KB. 2
5 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 350 KB. 1
6 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 137 KB. 2
7 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562 333 KB. 1
8 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 476 KB. 1
9 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 239 KB. 1
10 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 291 KB. 1
11 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 231 KB. 2

แชร์ให้เพื่อน: