องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว ยินดีต้อนรับ
 ข้อมูล อบต.

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว

นายนิวัตร จำปี - นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว

นายนิวัตร จำปี

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว

msgสายตรงนายก

แผนพัฒนาบุคลากร

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2561-2563

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ครั้ง ดาวน์โหลด
1 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2561-2563 611 KB. 28

แชร์ให้เพื่อน: