องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว ยินดีต้อนรับ (Welcome to Chiang Dao Subdistrict Administrative Organization)
 ข้อมูล อบต.

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว

นายสมบัติ ประธานราษฎร์ - นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว

นายสมบัติ ประธานราษฎร์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว

msgสายตรงนายก

hornข่าวกิจกรรม

กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy 2567

  • วันที่ 12 มี.ค. 2567
  • อ่าน 85 ครั้ง

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2567 นายสมบัติ ประธานราษฎร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว ได้มอบนโยบายนโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมีแนวทางให้ถือปฏิบัติดังนี้ ให้ผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ และบุคลากรในสังกัดทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) รวมถึงทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ จากบุคคลภายนอกผู้มาติดต่อราชการ และผู้มีความเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ทั้งในก่อน/ขณะ/หลังการปฏิบัติหน้าที่ทุกกรณี เพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำอันอาจส่งผลต่อดุลยพินิจหรือการตัดสินใจ ซึ่งนำไปสู่การเลือกปฏิบัติหรือก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการขัดกันแห่งผลประโยชน์ ทั้งนี้ ผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาทุกคน จะปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างเคร่งครัด เพื่อความโปร่งใสในการดำเนินงานและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการและต่อประชาชน

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: