องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว ยินดีต้อนรับ (Welcome to Chiang Dao Subdistrict Administrative Organization)
 ข้อมูล อบต.

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว

นายสมบัติ ประธานราษฎร์ - นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว

นายสมบัติ ประธานราษฎร์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว

msgสายตรงนายก

การควบคุมภายใน

การประเมินผลการควบคุมภายในตาม พรบ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ประจำปีงบประมาณ 2562

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ครั้ง ดาวน์โหลด
1 แบบ ปค.1 128 KB. 37
2 แบบ ปค.4 147 KB. 40
3 แบบ ปค.5 395 KB. 34
4 แบบ ปค.6 129 KB. 28

แชร์ให้เพื่อน: