องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว ยินดีต้อนรับ
 ข้อมูล อบต.

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว

นายนิวัตร จำปี - นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว

นายนิวัตร จำปี

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว

msgสายตรงนายก

การควบคุมภายใน

การประเมินผลการควบคุมภายในตาม พรบ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ประจำปีงบประมาณ 2562

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ครั้ง ดาวน์โหลด
1 แบบ ปค.1 128 KB. 2
2 แบบ ปค.4 147 KB. 2
3 แบบ ปค.5 395 KB. 3
4 แบบ ปค.6 129 KB. 3

แชร์ให้เพื่อน: