องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว ยินดีต้อนรับ
 ข้อมูล อบต.

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว

นายนิวัตร จำปี - นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว

นายนิวัตร จำปี

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว

msgสายตรงนายก

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ

คำร้องขอคัดสำเนาข้อมูลข่าวสารทางราชการ

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ครั้ง ดาวน์โหลด
1 คำร้องขอคัดสำเนาข้อมูลข่าวสารทางราชการ 76 KB. 14

แชร์ให้เพื่อน: