องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว ยินดีต้อนรับ (Welcome to Chiang Dao Subdistrict Administrative Organization)
 ข้อมูล อบต.

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว

นายสมบัติ ประธานราษฎร์ - นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว

นายสมบัติ ประธานราษฎร์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว

msgสายตรงนายก

คู่มือการลงทะเบียน

เลือกหัวข้อย่อย

คู่มือประชาชนการลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ครั้ง ดาวน์โหลด
1 คู่มือประชาชนการลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 247 KB. 30

แชร์ให้เพื่อน: