องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว ยินดีต้อนรับ (Welcome to Chiang Dao Subdistrict Administrative Organization)
 ข้อมูล อบต.

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว

นายสมบัติ ประธานราษฎร์ - นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว

นายสมบัติ ประธานราษฎร์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว

msgสายตรงนายก

การบริหารความเสี่ยง

เลือกหัวข้อย่อย

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปี พ.ศ. 2563

รายการเอกสารดาวน์โหลด

แชร์ให้เพื่อน: