องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว ยินดีต้อนรับ
 ข้อมูล อบต.

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว

นายนิวัตร จำปี - นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว

นายนิวัตร จำปี

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว

msgสายตรงนายก

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

เลือกหัวข้อย่อย

รายงานผลสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการตามมิติที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

รายงานผลสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการตามมิติที่ 2 มิติคุณภาพการให้บริการ

(ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

รายการเอกสารดาวน์โหลด

แชร์ให้เพื่อน: