องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว ยินดีต้อนรับ (Welcome to Chiang Dao Subdistrict Administrative Organization)
 ข้อมูล อบต.

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว

นายนิวัตร จำปี - นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว

นายนิวัตร จำปี

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว

msgสายตรงนายก

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

เลือกหัวข้อย่อย

การสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการตามมิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ ประจำปี 2563

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ครั้ง ดาวน์โหลด
1 บทนำ 112 KB. 11
2 แนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 331 KB. 17
3 วิธีการดำเนินการ 156 KB. 13
4 ผลการศึกษา 397 KB. 9
5 สรุปผลและข้อเสนอแนะ 179 KB. 8

แชร์ให้เพื่อน: