องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว ยินดีต้อนรับ (Welcome to Chiang Dao Subdistrict Administrative Organization)
 ข้อมูล อบต.

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว

นายสมบัติ ประธานราษฎร์ - นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว

นายสมบัติ ประธานราษฎร์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว

msgสายตรงนายก

เอกสารประชาสัมพันธ์

เลือกหัวข้อย่อย

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว ด้านการบริหารงานบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

แชร์ให้เพื่อน: