องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว ยินดีต้อนรับ (Welcome to Chiang Dao Subdistrict Administrative Organization)
 ข้อมูล อบต.

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว

นายสมบัติ ประธานราษฎร์ - นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว

นายสมบัติ ประธานราษฎร์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว

msgสายตรงนายก

สถิติการให้บริการ

เลือกหัวข้อย่อย

สถิติการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาวประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน)

รายการเอกสารดาวน์โหลด

แชร์ให้เพื่อน: