องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว ยินดีต้อนรับ (Welcome to Chiang Dao Subdistrict Administrative Organization)
 ข้อมูล อบต.

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว

นายสมบัติ ประธานราษฎร์ - นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว

นายสมบัติ ประธานราษฎร์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว

msgสายตรงนายก

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต

เลือกหัวข้อย่อย

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2566-2570

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ครั้ง ดาวน์โหลด
1 ประกาศใช้แผนป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2566 - 2570 304 KB. 9
2 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2566-2570 703 KB. 10

แชร์ให้เพื่อน: