องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว ยินดีต้อนรับ (Welcome to Chiang Dao Subdistrict Administrative Organization)
 ข้อมูล อบต.

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว

นายสมบัติ ประธานราษฎร์ - นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว

นายสมบัติ ประธานราษฎร์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว

msgสายตรงนายก

structureสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว

นายสมพงษ์ แซ่ลี้

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว

นายสมหวัง คำมา

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว

นายชัย อิธรรมะ

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว

นายอาทิตย์ เดชอนุกุล

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งละคร

นายประมุน กุณาย้อง

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2 บ้านดอน

นายศรีเริญ ปัญญาเริง

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3 บ้านม่วงฆ้อง

นางเอื้องดอย อพันลิขิต

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4 บ้านวังจ๊อม

นายปรีชา จักษุ

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5 บ้านถ้ำ

นายสุรศักดิ์ กันธิยะ

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7 บ้านดง

นายวันชนะ รักษากิจ

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8 บ้านแม่ก๊ะ

นายประทวน แก้วใจมา

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 9 บ้านทุ่งหลุก

นายพิชิต ภาคินพาณิช

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 10 บ้านนาเลา

นางพรรณี ชัยวัง

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 12 บ้านโรงวัว

นางประกายเนตร แก่นจันทร์

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 13 บ้านทุ่งดินแดง

นางจินดา มโนนันท์

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 14 บ้านหัวทุ่ง

นางสาวรสสุคนธ์ แก้วกำเนิด

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 15 บ้านศรีสะอาด

นายถนอม พิศุทธิ์ภัทร

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 16 บ้านผาลาย


แชร์ให้เพื่อน: