องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว ยินดีต้อนรับ (Welcome to Chiang Dao Subdistrict Administrative Organization)
 ข้อมูล อบต.

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว

นายสมบัติ ประธานราษฎร์ - นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว

นายสมบัติ ประธานราษฎร์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว

msgสายตรงนายก

hornข่าวกิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนเพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือประชาชนในเขตพื้นที่

  • วันที่ 22 ก.ย. 2565
  • อ่าน 12 ครั้ง

วันที่ 22 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น.
นายสมบัติ ประธานราษฎร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว
นายชัย อิธรรมะ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว
และคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริการส่วนตำบลเชียงดาว
เข้าประชุมเพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่2) พ.ศ.2561
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: