องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว ยินดีต้อนรับ
 ข้อมูล อบต.

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว

นายนิวัตร จำปี - นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว

นายนิวัตร จำปี

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว

msgสายตรงนายก

hornข่าวกิจกรรม

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรและการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

  • วันที่ 20 มี.ค. 2563
  • อ่าน 161 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว ได้จัดทำโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรและการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563 เพื่อสร้างความตระหนักและองค์ความรู้เรื่องบทบาท และคุณค่าของความเป็นชาย ความเป็นหญิง ในสังคม พัฒนาการทางเพศ การจัดการอารมณ์  สัมพันธภาพทางเพศ ตลอดจนเพื่อเสริมสร้างความภาคภูมิใจในตนเอง และการมีทักษะในการปฏิเสธต่อพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการดำรงชีวิต โดยก่อนการเข้าร่วมอบรมนั้น มีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของผู้เข้าร่วมอบรมทุกคน เพื่อคัดกรองบุคคลที่มีอาการเจ็บป่วย เป็นไข้ ตลอดจน มีการกำหนดให้ผู้เข้าร่วมอบรมให้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือให้สะอาดเพื่อลดความเสี่ยงในการระบาดของโรคติดต่อ COVID-19 และโรคติดต่ออื่น ๆ อีกด้วย

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: