องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว ยินดีต้อนรับ (Welcome to Chiang Dao Subdistrict Administrative Organization)
 ข้อมูล อบต.

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว

นายนิวัตร จำปี - นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว

นายนิวัตร จำปี

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว

msgสายตรงนายก

hornข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรในการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว

  • วันที่ 25 ส.ค. 2564
  • อ่าน 22 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรในการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างของ

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว โดยหน่วยงานจะเสนอรายงานผลการสรรหา ไปยัง ก.อบต.จังหวัดเชียงใหม่และจะเรียกให้ผู้ผ่านการสรรหา

ลำดับที่ 1 ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน , ลำดับที่ 1 ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ และ ลำดับที่ 1 - 3 ตำแหน่งคนงานทั่วไป

ให้มารายงานตัวเพื่อพิจารณาจัดทำสัญญาจ้างหลังจากได้รับมติจาก ก.อบต.จังหวัดเชียงใหม่ เรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะแจ้งให้ทราบต่อไป

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: