องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว ยินดีต้อนรับ (Welcome to Chiang Dao Subdistrict Administrative Organization)
 ข้อมูล อบต.

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว

นายนิวัตร จำปี - นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว

นายนิวัตร จำปี

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว

msgสายตรงนายก

hornข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ในการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนตำบลเชียงดาว

  • วันที่ 11 ส.ค. 2564
  • อ่าน 36 ครั้ง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว จำนวนทั้งสิ้น 5 อัตรา ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 โดยได้ดำเนินการประเมินสมรรถนะทดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2564 ไปแล้วนั้น

บัดนี้ คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ดำเนินการรวมคะแนนในการสอบประเมินสมรรถนะทดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) ของผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) รายเอียดปรากฎเอกสารแนบท้าย

ทั้งนี้ ให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ตามรายชื่อ เข้ารับการประเมินสมรรถนะภาคความเหมาะสม

กับตำแหน่ง ในวันที่ 16 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว

รายการเอกสารดาวน์โหลด

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: