องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว ยินดีต้อนรับ (Welcome to Chiang Dao Subdistrict Administrative Organization)
 ข้อมูล อบต.

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว

นายนิวัตร จำปี - นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว

นายนิวัตร จำปี

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว

msgสายตรงนายก

hornข่าวกิจกรรม

โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

  • วันที่ 1 ก.ย. 2563
  • อ่าน 53 ครั้ง

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว ได้จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมี นายพิพานพง  วงศ์วัจนสุนทร วิทยากรจากศูนย์พัฒนาการเมือง ภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้าเชียงใหม่ ให้เกียรติบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ณ ริมดอยรีสอร์ท ตำบลเมืองงาย อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: