องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว ยินดีต้อนรับ (Welcome to Chiang Dao Subdistrict Administrative Organization)
 ข้อมูล อบต.

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว

นายสมบัติ ประธานราษฎร์ - นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว

นายสมบัติ ประธานราษฎร์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว

msgสายตรงนายก

hornข่าวกิจกรรม

ฝึกอบรมเป็นอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตรจัดตั้ง รุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

  • วันที่ 27 พ.ค. 2567
  • อ่าน 67 ครั้ง

ระหว่างวันที่ 20 - 24 พฤษภาคม 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว ได้จัดการฝึกอบรมเป็นอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตรจัดตั้ง รุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้รับความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตลอดจนเพิ่มพูนทักษะเกี่ยวกับการป้องกันภัยต่างๆ ซึ่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ จะสามารถนำความรู้ที่ได้รับมาช่วยเหลือทางราชการและบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวม

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: