องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว ยินดีต้อนรับ (Welcome to Chiang Dao Subdistrict Administrative Organization)
 ข้อมูล อบต.

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว

นายสมบัติ ประธานราษฎร์ - นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว

นายสมบัติ ประธานราษฎร์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว

msgสายตรงนายก

hornข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศการขึ้นบัญชีผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรม ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว

  • วันที่ 16 พ.ค. 2567
  • อ่าน 61 ครั้ง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว
เรื่อง ประกาศการขึ้นบัญชีผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรม ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว
- ตำแหน่ง ประธานกรรมการมาตรฐานจริยธรรม ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว(ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
- ตำแหน่ง กรรมการมาตรฐานจริยธรรม ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเขียงดาว (ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ซึ่งดำรงตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น หรือประเภทอำนวยการท้องถิ่น)

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ครั้ง ดาวน์โหลด
1 ประกาศ 400 KB. 34

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: