องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว ยินดีต้อนรับ (Welcome to Chiang Dao Subdistrict Administrative Organization)
 ข้อมูล อบต.

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว

นายสมบัติ ประธานราษฎร์ - นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว

นายสมบัติ ประธานราษฎร์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว

msgสายตรงนายก

hornข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลการคัดเลือก เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

  • วันที่ 10 เม.ย. 2567
  • อ่าน 76 ครั้ง

ประกาศผลการคัดเลือก เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ให้ผู้มีรายชื่อได้รับการคัดเลืกและเลือกสรรฯ ในลำดับที่ 1 ตามภาคผนวก ก ข และ ค มารายงานตัว ในวันพุธ ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 08.30 น. ณ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว หากไม่มารางานตัวตามวันและเวลาที่กำหนดถือว่า "สละสิทธิ์" และจะเรียกผู้ที่มีรายชื่อในลำดับต่อไปให้เข้ารายงานตัว เพื่อทำสัญญาจ้างต่อไป

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ครั้ง ดาวน์โหลด
1 ประกาศ 652 KB. 41

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: