องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว ยินดีต้อนรับ (Welcome to Chiang Dao Subdistrict Administrative Organization)
 ข้อมูล อบต.

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว

นายสมบัติ ประธานราษฎร์ - นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว

นายสมบัติ ประธานราษฎร์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว

msgสายตรงนายก

hornข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยยังชีพผู้พิการ ที่มาลงทะเบียนประจำเดือน ตุลาคม-พฤศจิกายน 2566

  • วันที่ 14 พ.ย. 2566
  • อ่าน 22 ครั้ง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยยังชีพผู้พิการ ที่มาลงทะเบียนประจำเดือน ตุลาคม-พฤศจิกายน 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ครั้ง ดาวน์โหลด
1 ผู้สูงอายุ 572 KB. 8
2 ผู้พิการ 156 KB. 6

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: