องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว ยินดีต้อนรับ (Welcome to Chiang Dao Subdistrict Administrative Organization)
 ข้อมูล อบต.

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว

นายสมบัติ ประธานราษฎร์ - นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว

นายสมบัติ ประธานราษฎร์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว

msgสายตรงนายก

hornข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ การเปิดให้บริการผ่านระบบ e-Service ศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service :OSS)

  • วันที่ 26 ต.ค. 2566
  • อ่าน 32 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ การเปิดให้บริการผ่านระบบ e-Service ศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service :OSS)
- งานบริการเพื่อประชาชน 16 งานบริการ
1.จองคิวทำใบขับขี่
2.ขอเลขบะเบียนรถ
3.ตรวจสอบชื่อสกุลเบื้องต้น
4.ระบบค้นหารูปแปลงที่ดิน
5.ติดตามสถานะคดี
6.ตรวจสอบสิทธิ์สวัสดิการสังคม
7.ระบบตรวจสอบสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล
8.ขอรับกล้าไม้ออนไลน์
9.ขอรับสารเร่ง พด. หญ้าแฝก และเมล็ดพันธุ์พืช ปุ๋ยสด
10.ขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ
11.ยื่นภาษีรายได้บุคคลธรรมดา
12.ติดตามการขอคืนภาษี ภ.ง.ด 91/90
13.ติดตั้งประปาในเขตนนทบุรี สมุทรปราการ
14.ขอใช้น้ำประปาในเขตต่างจังหวัด
15.ขอใช้ไฟฟ้าในเขตนนทบุรี สมุทรปราการ
16.ขอใช้ไฟฟ้าในเขตต่างจังหวัด
- งานบริการผู้ประกอบธุรกิจ/SMEs 2 งานบริการ
1.ลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐ
2.แจ้งโรคระบาดสัตว์
- งานบริการด้านแรงงานหรือส่งเสริมการมีงานทำ 4 งานบริการ
1.ขึ้นทะเบียนคนว่างงาน
2.ระบบค้าหางานทำและคนหางาน(Smart Job Center)
3.ขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน มาตรา 40

4.ขอรับประโยชน์ทดแทน กรณีว่างงาน

สามารถติดต่อรับบริการและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว โทร : 0 5345 552
สามารถติดต่อรับบริการและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว โทร 0 5345 552สามารถติดต่อรับบริการและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว โทร 0 5345 552
สามารถติดต่อรับบริการและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว โทร 0 5345 552

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: