องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว ยินดีต้อนรับ
 ข้อมูล อบต.

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว

นายนิวัตร จำปี - นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว

นายนิวัตร จำปี

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว

msgสายตรงนายก

มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

เลือกหัวข้อย่อย

แผนผังขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์

แชร์ให้เพื่อน: